Vliegveldinfo

EBZH

RUNWAY : 09 / 27

ELEVATION : 141 ft / 43 m AMSL

REFERENTIEPUNT (ARP) : N50°58’12" - E05°22’30"

(FIS) BRUSSELS INFORMATION : 126.90 MHz

(AFIS) HASSELT RADIO : 118.330 MHz

ORIENTATIE VAN DE BAAN (RWY QFU) : 090°(MAG) en 270°(MAG)

AFMETINGEN VAN DE BAAN (RWY) : 600 x 18 m

AFMETINGEN VAN DE BAANSTROOK : 660 x 60 m

AARD VAN DE BODEM : gras

LANGS- en DWARSHELLING : nihil

DRAAGKRACHT VAN DE BAAN (MTOW) : 5.700 kg

TRAFFIC CIRCUITS :

       All traffic circuits are flown on the NORTH-side

       Pattern altitude

PPR : 0032 (0)11 21 25 50 / 0032 (0)475 35 36 47

TOEGELATEN LUCHTVAARTUIGEN : Motorvliegtuigen, ULM's, DPM's, zweefvliegtuigen, helikopters en gyrocopters

vliegveldclose 

vliegveldver

OPENINGSUREN : HJ (mits inachtname van de afwijkingen volgens de milieuvergunning - zie verder)

OPSTIJGINGEN, LANDINGEN en EVOLUTIES : VMC

BRANDSTOF : Avgas 100 LL + Mogas 98

LANDINGSGELD : €5

 

Jeppesen

2016 JEPPESEN EBZH

Geldende reglementering volgens milieuvergunning

Na 20.00 uur mogen ‘home-base’ toestellen niet meer vertrekken vanaf het vliegveld te Kiewit.

Het is tevens verboden om tussen 20.00 uur en sunset trainingsvluchten uit te voeren rond het vliegveld (géén circuits, géén touch-and-go’s…)

Zij die ‘s avonds nog willen vliegen moeten voor 20.00 uur opgestegen zijn en dienen buiten het circuit van Aero-Kiewit gaan vliegen.

Terugkomende vliegtuigen moeten voor sunset geland zijn; landen tot sunset +30 minuten is niet van toepassing te Kiewit.

Vanuit de buurt wordt er streng op toegezien dat Aero-Kiewit vzw en alle piloten zich hieraan houden. Het is dus aan ons allen om de regels te respecteren.

Voor elke vlucht is de voorafgaandelijke toestemming van de vliegveldterreinoverste of zijn plaatsvervanger vereist; ook voor piloten met een eigen luchtvaartuig.

Openingsuren vliegveld volgens milieuvergunning

Dagelijks vanaf 07.00 uur (local time) tot zonsondergang met volgende beperkingen:

           1) navigatievluchten t.t.z. vluchten met vertrek of aankomst op een ander vliegveld;

           2) het terug optrekken van vliegveldvreemde toestellen;

           3) de vlucht van zweeftoestellen.

Aero-Kiewit vzw. All rights reserved | Powered by Manol Networks